تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اقامت استرالیا برای فرزندان

ویزای اقامت استرالیا برای فرزندانی است که خارج از استرالیا میباشند و به آنها اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای فرزندخواندگی (زیرگروه 102)

این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفتند زندگی کند.
این ویزا برای فرزندانی است که:
•    خارج از استرالیا باشند
•    زیر 18 سال باشند
•    به فرزندخواندگی در آمده اند یا در روند فرزندخواندگی باشند
•    توسط والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حمایت (اسپانسر) شوند.

والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حامی (اسپانسر) او می شوند و می توانند از جانب او جهت اخذ این ویزا اقدام کنند:

والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود می پذیرند بایستی:
•    شهروند استرالیا باشند
•    دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند
•    شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند.

این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می دهد:  
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند

در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمانی در ایالت یا منطقه ای انجام شود، شما می توانید قبل از نهایی شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ این ویزا اعلام نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا