+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اقامت استرالیا از طریق همسر

اقامت استرالیا برای همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزیلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای موقت همسر (زیرگروه 309 و 100)
این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر (زیرگروه 309) پیش نیاز ویزای دائم همسر (زیرگروه 100) می باشد و زمان درخواست اخذ ویزای موقت شما بایستی خارج از استرالیا باشید. زمان درخواست اخذ ویزای دائم شما میتوانید داخل یا خارج از استرالیا باشید.
ویزای موقت همسر (زیرگروه 309) به شما اجازه می دهد:
• به استرالیا وارد شده و تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید
• در استرالیا مشغول کار شوید
• در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا) مشغول تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
در صورت اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 100) شما اجازه خواهید داشت:
• در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
• در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
• درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
• اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
• از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود
• تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
• فرزندان وابسته به شما
• دیگر خویشاوندان وابسته.