+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

ویزای استرالیا از طریق حمایت کارفرما

ویزای اقامت استرالیااز طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای کار موقت بر اساس مهارت (زیرگروه 457)
این ویزا به افراد دارای تخصص اجازه می دهد به استرالیا عزیمت کرده و در تخصص خود برای اسپانسر تأیید شده تا چهار سال به کار بپردازند.
شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
• به حمایت (اسپانسری) یک کارفرمای استرالیایی مورد تأیید جهت کار در یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا درآمده باشید
• تخصص لازم را جهت سمت شغلی مربوطه داشته باشید
• ملزومات پروانه اشتغال و شماره ثبت را برآورده کنید
• دانش زبان انگلیسی شما جهت انجام کار کافی باشد