تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اقامت استرالیا برای فرزندان

ویزای اقامت استرالیا برای فرزندانی است که خارج از استرالیا میباشند و به آنها اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای فرزند وابسته (زیرگروه 445)

این ویزا از نوع اقامت موقت است و
•    به فرزند اجازه می دهد به استرالیا عزیمت کرده و تا زمانیکه ویزای دائم شریک والدینش صادر شود در آنجا اقامت داشته باشد   
•    و اخذ آن الزامی است در صورتی که قرار باشد بعد ازاعطای ویزای موقت به والدین، فرزند به ویزای دائم شریک زندگی اضافه شود


شرایط مورد نیاز:
فرزندانی می توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:

•    والدین آنها دارای ویزای موقت شریک زندگی (زیرگروه 309 یا 820) یا ویزای فرزند وابسته (زیرگروه 445) باشند
•    توسط همان شخصی که حامی (اسپانسر) والدین شان شده حمایت (اسپانسر) شوند
•    مجرد باشند
•    زیر 18 سال باشند یا دارای یکی از شرایط زیر باشند:
در زمان اعلام درخواست جهت این ویزا فرزند می تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.  

این ویزا به فرزند اجازه می دهد:  
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا زمانیکه ویزای دائم شریک والدینش صادر شود در آنجا اقامت داشته باشد
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند
•    تا زمانیکه ویزای موقت دارای اعتبار باشد از و به استرالیا سفر کند ودر آنجا اقامت داشته باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا