تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اقامت استرالیا برای فرزندان

ویزای اقامت استرالیا برای فرزندانی است که خارج از استرالیا میباشند و به آنها اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای خویشاوندان کودک یتیم (زیرگروه 117)

این ویزا به فرزند اجازه می دهد به صورت دائم به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا با خویشاندان حامی (اسپانسر) خود زندگی کنند.
شرایط مورد نیاز:
فرزندانی می توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:
•    خارج از استرالیا باشند
•    یتیم باشند یا والدین آنها قادر به مراقبت از آنها نباشند
•    زیر 18 سال باشند
•    توسط خویشاوند خود که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند نیوزیلند واجد شرایط حمایت (اسپانسر) شوند.
•    مجرد باشند

خویشاوند حامی (اسپانسر) می تواند از جانب فرزندی که در زمان درخواست و زمان اخذ ویزا بایستی خارج از استرالیا باشد، جهت اخذ این ویزا اقدام کند. خویشاوند حامی (اسپانسر) بایستی شرایط مورد نیاز جهت اخذ سرپرستی را داشته باشد.   
این ویزا از نوع اقامت دائم است و به شما و اعضاء خانواده شما که موفق به اخذ این ویزا شده اند اجازه می دهد:  
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند


شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد وابسته به فرزند را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید در صورتی که آنها منسوب به فرزندتان باشند:
•    فرزندان وابسته به او
•    دیگر خویشاوندان وابسته

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا