تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

ویزای تحصیلی استرالیا

جهت اخذویزاهای تحصیلی استرالیامتقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در این بخش تشریح شده داشته باشند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای بخش تحصیل و کارآموزی فنی و حرفه ای ( زیرگروه 500)

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره تمام وقت آموزش فنی و حرفه ای شوید.


شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که در دوره تحصیلی و کارآموزی فنی و حرفه ای ثبت نام کرده باشید و در واقع شما قبل از اقدام جهت این ویزا بایستی پذیرش تحصیل تمام وقت یک موسسه آموزشی در استرالیا را کسب کرده باشید.
این ویزا جهت دانش آموزان بین المللی است که قصد تحصیل در استرالیا داشته و دارای یکی از مدارک زیر باشند:
•    مدرک سطح یک، دو، سه و چهار
•    دیپلم VET
•    فوق دیپلم VET
•    مدرک تحصیلی فنی و حرفه ای

زمانی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که یکی از موارد زیر شامل حال شما شود:
•    درخواست شما جهت ویزای تحصیلی برای اولین بار مطرح شده باشد
•    درخواست ویزای تحصیلی بعدی داشته باشید
•    یکی از اعضاء خانواده در استرالیا دارای ویزای تحصیلی است و شما قصد پیوستن به او را دارید

بواسطه این ویزا:
•    شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید
•    اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند
•    از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید
•    همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود

با داشتن این ویزا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا