تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

ویزای تحصیلی استرالیا

جهت اخذویزاهای تحصیلی استرالیامتقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در این بخش تشریح شده داشته باشند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای ولی دانش آموز (زیرگروه 590)
     
اگر ولی دانش آموز بین المللی زیر 18 سال باشید که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است بواسطه این ویزا می توانید در استرالیا بمانید. در موارد استثناء این ویزا میتواند برای ولی دانش آموز بین المللی بالای 18 سال که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است نیز صادر شود.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

•    سن شما حداقل 21 سال باشد
•    شما والدین یا مسئول قانونی نگهداری دانش آموز باشید
•    اعضاء خانواده شما هیچکدام کمتر از 6 سال نداشته باشند
•    توانایی پرداخت هزینه های زندگی و رفاه دانش آموز را داشته باشید

با داشتن این ویزا شما می توانید:  
•    در طول دوره تحصیلی و تا زمانی که دانش آموز 18 ساله شود در استرالیا بمانید
•    در صورتی که بعد از تاریخ 24 مارس 2012 درخواست ویزای شما ثبت شده باشد، میتوانید تا 20 ساعت در هفته مشغول گذراندن دوره زبان انگلیسی فشرده (ELICOS) شوید
•    تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره های دیگر شوید

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا