تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از حمایت کارفرما یا اعضاء خانواده یا ایالت ها/مناطق استرالیا استفاده نکرده اند.

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

امتیازات براساس فاکتورهای فهرست شده در جدول ذیل محاسبه می شود. تمامی این فاکتورها در زمان دریافت دعوتنامه جهت اعلام درخواست ویزا محاسبه می شود.

فاکتورهای امتیازی

توضیحات

امتیاز

سن

18 تا 24 سال

25

25 تا 32 سال

30

33 تا 39 سال

25

40 تا 44 سال

15

0

توانایی زبان انگلیسی
در زمان اعلام درخواست ویزا از تاریخ کسب نتیجه آزمون نباید بیشتر از سه سال گذشته باشد.

کاربر ماهر زبان انگلیسی:

کسب حداقل نمره 6 در هر یک از چهار مهارت مکالمه، خواندن، شنیدار، و نوشتن در آزمون آیلتس، یا کسب سطح ب در هر چهار مهارت آزمون OET،

یا ارائه مدرکی که نشان دهد شما شهروند یکی از کشورهای کانادا، نیوزیلند، جمهوری ایرلند، انگلیس، ایالات متحده آمریکا

0

کاربر حرفه ای زبان انگلیسی:

کسب حداقل نمره 7 در هر یک از چهار مهارت مکالمه، خواندن، شنیدار، و نوشتن در آزمون آیلتس، یا کسب سطح ب در هر چهار مهارت آزمون OET

10

کاربر عالی زبان انگلیسی:

کسب حداقل نمره 8 در هر یک از چهار مهارت مکالمه، خواندن، شنیدار، و نوشتن در آزمون آیلتس، یا کسب سطح الف در هر چهار مهارت آزمون OET

20

مدت زمان اشتغال در تخصص مربوطه
در صورتی که هم در استرالیا و هم در خارج از استرالیا اشتغال در تخصص مربوطه ارائه شود، سقف امتیاز قابل اخذ 20 می باشد

خارج از استرالیا: مدت زمان اشتغال در تخصص مربوطه

 

حداقل 3 سال و کمتر از 5 سال در 10 سال گذشته


5

حداقل 5 سال و کمتر از 8 سال در 10 سال گذشته

10

حداقل 8 سال تا 10 سال در 10 سال گذشته

15

داخل استرالیا: مدت زمان اشتغال در تخصص مربوطه

 

حداقل 1سال و کمتر از 3 سال در 10 سال گذشته

5

حداقل 3 سال و کمتر از 5 سال در 10 سال گذشته

10

حداقل 5 سال و کمتر از 8 سال در 10 سال گذشته

15

حداقل 8 سال تا 10 سال در 10 سال گذشته

20

تحصیلات

مدرک دکتری از یکی از موسسات آموزشی استرالیا یا هر مدرک دکترای دیگر معادل با آن

20

مدرک کارشناسی از یکی از موسسات آموزشی استرالیا یا هر مدرک کارشناسی دیگر معادل با آن

15

دیپلم یا مدرک حرفه اخذ شده از استرالیا

10

سطح تحصیلاتی که در ارزیابی شغل تخصصی توسط سازمان ارزیابی کننده تشخیص داده و اعلام می شود

10

تحصیلات در استرالیا

یک یا چند مدرک، از جمله دیپلم یا مدارک مربوط به حرفه های خاص که از یکی از موسسات آموزشی استرالیا اعطاء شده باشد و مطابق با شرایط تحصیلات استرالیا باشد

5

فاکتورهای امتیازی دیگر

دانش زبان جامعه، تأیید شده توسط سازمان NAATI

5

تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا

5

امتیاز ارزیابی تخصص همسر

5

داشتن حداقل 12 ماه سابقه کار حرفه ای در استرالیا در 4 سال قبل از دعوت شدن جهت اعلام تقاضای ویزا

5

اخذ اسپانسر

اخذ اسپانسر ایالتی یا منطقه ای (زیرگروه 190)

5

اخذ اسپانسر ایالتی یا منطقه ای یا حمایت یکی از اعضای خانواده جهت اقامت و کار در یک منطقه مشخص (زیرگروه 489)

10

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا