+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری شهرک غرب، طبقه 4، واحد 21 غربی
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای توریستی آنلاین (زیرگروه 651)
بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده تا یک سال یا جهت کسب و کار به استرالیا سفر کنید و در هر با تا سه ماه در آنجا بمانید.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:
• خارج از استرالیا باشید
• دارای پاسپورت واجد شرایطی باشید
این ویزا مختص افرادی است که دارنده پاسپورت کشورهای خاصی بوده و:
• به عنوان یک توریست جهت تفریح یا دیدار از خانواده یا دوستان قصد سفر به استرالیا را داشته باشند
• جهت مقاصد تجاری و شرکت در کنفرانسها، و مذاکره در مورد فرصتهای تجاری به استرالیا سفر کنید