+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اقامت استرالیا از طریق تجاری و سرمایه گذاری

ویزای اقامت استرالیااز طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای صاحبان کسب و کار از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 892)
این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال در استرالیا اقامت داشته باشید. این ویزا برای افرادی است که صاحب یک کسب و کار جدید یا موجود می باشند و توسط یک ایالت یا منطقه حمایت (اسپانسر) می شوند. شما در صورتی می توانید جهت اخذ این ویزا اقدام کنید که دارای یک ویزای موقت کسب و کار باشید.
شرایط مورد نیاز:
• داشتن یکی از ویزایهای موقت ذیل:
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار (زیرگروه 160)
o ویزای موقت مدیران ارشد (زیرگروه 161)
o ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162)
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 163)
o ویزای موقت مدیران ارشد دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 164)
o ویزای موقت سرمایه گذاری دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
• داشتن اسپانسر ایالتی/منطقه ای
• با داشتن یکی از ویزاهای فوق حداقل 12 ماه در دو سال گذشته در استرالیا زندگی کرده باشید
• تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.

این ویزا یک ویزای دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
• به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
• در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
• درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
• اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
• تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید

شرایط مورد نیاز تجاری:
• داشتن فعالیت تجاری : شما بایستی تا دو کسب و کار را در استرالیا به صورت مستقیم و مستمر در دو سال گذشته مدیریت کرده باشید. شما بایستی اظهارنامه فعالیتهای تجاری خود در دو سال گذشته را به اداره مالیات استرالیا ارائه داده باشید.
• داشتن مالکیت تجاری :
o مالکیت 51 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 31 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 10 درصد از یک شرکت دارای سهامی عام
o مالکیت 10 درصد از کسب و کار اصلی شما در استرالیا در صورتی که قبل از آوریل 2010 خریداری شده باشد

• داشتن دارایی و کارمندان:
داشتن حداقل دو شرط از شرایط ذیل:
o دارایی خالص کسب و کار: در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، ارزش خالص دارایی های شما در کسب و کار اصلی تان در استرالیا به حداقل 75 هزار دلار استرالیا برسد
o دارایی خالص شخصی و کسب و کار: در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، ارزش خالص دارایی های شخصی و کسب و کار شما در استرالیا به حداقل 250 هزار دلار استرالیا برسد
o استخدام: در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، حداقل یک نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید

• گردش معاملات تجاری:
شما بایستی نشان دهید که کسب و کار اصلی شما یا هر دو کسب و کار شما باهم در 12 ماه گذشته دارای گردش مالی حداقل 200 هزار دلار استرالیا باشد. یا اینکه تمامی شرایط ذیل را داشته باشید:
o از شرایط بالا حداقل دو مورد را داشته باشید
o ایالت مربوطه شرایط استثنایی را مطرح کرده باشد
o کسب و کار شما و محل اقامت شما در مناطق کم جمعیت باشد