+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اقامت استرالیا از طریق تجاری و سرمایه گذاری

ویزای اقامت استرالیااز طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای صاحبان کسب و کار (زیرگروه 890)
این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال به و از استرالیا سفر کنید.
این ویزا جهت افرادی است که در استرالیا صاحب کسب و کار (تجارت) می باشند یا مدیریت یک کسب و کار (تجارت) را به عهده دارند.
شرایط مورد نیاز:
• داشتن یکی از ویزایهای موقت ذیل:
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار (زیرگروه 160)
o ویزای موقت مدیران ارشد (زیرگروه 161)
o ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162)
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 163)
o ویزای موقت مدیران ارشد دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 164)
o ویزای موقت سرمایه گذاری دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
• با داشتن یکی از ویزاهای فوق حداقل 12 ماه در دو سال گذشته در استرالیا زندگی کرده باشید
• تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.
• مدیریت کسب و کار در دو سال گذشته قبل از اعلام درخواست ویزا
شرایط مورد نیاز تجاری:
• شما بایستی تا دو کسب و کار را در استرالیا به صورت مستقیم و مستمر در دو سال گذشته مدیریت کرده باشید.
• داشتن مالکیت تجاری :
o مالکیت 51 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 30 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 10 درصد از یک شرکت دارای سهامی عام
o مالکیت 10 درصد از کسب و کار اصلی شما در استرالیا در صورتی که قبل از آوریل 2010 خریداری شده باشد
• در سال گذشته کسب و کار اصلی شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) دارای گردش مالی حداقل 300 هزار دلار استرالیا بوده است
• در سال گذشته ارزش خالص دارایی شما (یا مجموع دارایی شما و همسرتان) در کسب و کار اصلی شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) در استرالیا حداقل 100 هزار دلار استرالیا بوده است. و ارزش خالص دارایی های شخصی و تجاری شما در استرالیا به حداقل 250 هزار دلار استرالیا رسیده باشد.
• در سال گذشته حداقل دو نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید.
این ویزا یک ویزای دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
• به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
• در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
• درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
• اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
• تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید