تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اقامت استرالیا برای فرزندان

ویزای اقامت استرالیا برای فرزندانی است که خارج از استرالیا میباشند و به آنها اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای فرزند (زیرگروه 101)
این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند.
این ویزا برای فرزندانی است که:
•    خارج از استرالیا باشند
•    توسط والدین واجد شرایط خود حمایت (اسپانسر) شوند.


این ویزا به والدین واجد شرایط اجازه می دهد حامی (اسپانسر) فرزندان خود شوند تا فرزندانشان بتوانند به صورت نامحدود در استرالیا زندگی کنند. والدین می توانند از جانب فرزندان زیر 18 سال جهت این ویزا اقدام کنند.
والدینی واجد شرایط هستند که:
•    شهروند استرالیا باشند
•    دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند
•    شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند.
فرزند در زمان درخواست و زمان اخذ ویزا بایستی خارج از استرالیا باشد.


این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می دهد:  
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند


شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد خانواده وابسته به فرزند را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید در صورتی که آنها منسوب به فرزندتان باشند:
•    فرزندان وابسته به او
•    دیگر خویشاوندان وابسته

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا