+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اقامت استرالیا از طریق تجاری و سرمایه گذاری

ویزای اقامت استرالیااز طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 893)
این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال به و از استرالیا سفر کنید. این ویزا برای افرادی است که توسط یک ایالت یا منطقه حمایت (اسپانسر) می شوند و در استرالیا برای 4 سال سرمایه گذاری کرده باشند. شما تنها در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) داشته باشید.
شرایط مورد نیاز:
• داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
• انجام سرمایه گذاری به ارزش 750 هزار دلار استرالیا (2 میلیارد تومان) در استرالیا در مدت 4 سال

با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
• به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
• در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
• درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
• اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
• تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
اعضاء خانواده شما نیز تنها در صورتی می توانند از این ویزا استفاده کنند که شما ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) به نام خود داشته باشید.
شرایط مورد نیاز تجاری:
شما یا شریک زندگی شما با هم بایستی:
• دارایی خود به ارزش 750 هزار دلار استرالیا (2 میلیارد تومان) را به نام خود یا شریک زندگیتان به مدت 4 سال متمادی جهت اخذ ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) سرمایه گذاری کنید
• تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.