+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از حمایت کارفرما یا اعضاء خانواده یا ایالت ها/مناطق استرالیا استفاده نکرده اند.
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای دائم ایالتی متخصصین (زیرگروه 190)
این ویزا برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از اسپانسری ایالتی استفاده می کنند. بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان مقیم دائم در استرالیا مشغول به کار و زندگی شوید.
شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که دعوتنامه خود را از سیستم ابراز علاقه مندی جهت مهاجرت به استرالیا (EOI) اخذ کرده باشید. شما بایستی:
• یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید
• ارزیابی تخصص مثبت خود را در شغل انتخابی خود کسب کرده باشید
• سن شما کمتر از 45 سال باشد
• بر اساس فاکتورهای امتیازی ، امتیاز مشخص شده در دعوتنامه خود را کسب کرده باشید
• کاربر ماهر زبان انگلیسی باشید (کسب حداقل 6 در هر مهارت آزمون آیلتس)
• اسپانسری (حمایت) یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا را کسب کرده باشید
این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید: با داشتن این ویزا شما می توانید:
• در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
• در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
• درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
• اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
• تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.