تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از حمایت کارفرما یا اعضاء خانواده یا ایالت ها/مناطق استرالیا استفاده نکرده اند.

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای موقت فارغ التحصیلان متخصص (زیرگروه 476)

این ویزا از نوع ویزای موقت است و با داشتن این ویزا افرادی که به تازگی از دانشگاههای مشخص شده ای فارغ التحصیل شده اند می توانند تا 18 ماه مشغول به کار در زمینه تخصصی خود شوند.  

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
•    سن شما کمتر از 31 سال باشد
•    و در یک رشته مهندسی از یکی از دانشگاههای مشخص شده در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده باشید.

شما زمان اقدام جهت این ویزا و زمان اخذ آن بایستی خارج از استرالیا باشید مگر اینکه شما شهروند نیوزیلندی و دارنده ویزای طبقه ویژه (زیرگروه 444) باشید. شما زمان حضورتان در استرالیا می توانید:
•    به سفر کردن بپردازید
•    مشغول کار شوید
•    جهت تحصیلات حرفه ای بیشتر ثبت نام کنید
•    به ارتقاء مهارت زبان انگلیسی خود بپردازید

دانشگاههای تایید شده در ایران جهت این ویزا:
•    دانشگاه صنعتی امیرکبیر
•    دانشگاه تهران

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا