تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

ویزای استرالیا از طریق حمایت کارفرما

ویزای اقامت استرالیااز طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای کار موقت (اقامت کوتاه مدت) (زیرگروه 400)

این ویزا برای افرادی است که قصد دارند به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا 3 ماه:
•    مشغول کار بسیار تخصصی کوتاه مدت شوند
•    به دعوت یکی از سازمانهای استرالیایی در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت کند

•   در یکی از فعالیتها یا مشاغل مورد توجه کشور استرالیا شرکت کند

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که خارج از استرالیا باشید و دارای یکی از شرایط ذیل باشید:
•    دارای تخصص، دانش یا تجربه کاری ویژه ای باشید که به تجارت استرالیا کمک کند
•    جهت شرکت در رویدادی که توسط سازمانی در استرالیا مدیریت می شود دعوت شوید
•    به حضور شما در استرالیا در شرایط استثنایی و دارای اهمیت ملی نیاز باشد

شما باید بتوانید نشان دهید که:
•    کاری که قصد انجام آن را دارید کوتاه مدت است
•    شما الزاماً نیاز است جهت انجام کار خود در استرالیا باشید
•    شما پشتوانه مالی کافی داشته باشید
•    مشغول به تحصیل در دوره ای جهت کسب مدرک رسمی نمی شوید

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا