+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری شهرک غرب، طبقه 4، واحد 21 غربی
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

انواع ویزای استرالیا

شما اینجا هستید

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410)
این ویزای موقت جهت بازنشستگان و همسران ایشان (در صورت وجود) است که می خواهند بخشی از سنوات بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:
• دارای ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) باشید
• قبلاً ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) داشته اید و از آخرین ورود خود به استرالیا ویزای دیگری نداشته اید
• همسر شما دارای ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) باشد یا قبلاً ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) داشته و از آخرین ورود خود به استرالیا ویزای دیگری نداشته است
• سن شما 55 سال یا بیشتر باشد
• هیچگونه فرد وابسته ای نداشته باشید (به استثناء همسر)
• شرایط درآمدی لازم را داشته باشید
• توانایی سرمایه گزاری بلند مدت در استرالیا را داشته باشید
شما می توانید زمان درخواست خود جهت این ویزا داخل یا خارج از استرالیا باشید و با داشتن این ویزا شما یا همسرتان می توانید:
• به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا بمانید
• در استرالیا مشغول به کار شوید
• در استرالیا مشغول به تحصیل شوید