تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410)

این ویزای موقت جهت بازنشستگان و همسران ایشان (در صورت وجود) است که می خواهند بخشی از سنوات بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.     

شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:

•    دارای ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410)  باشید
•    قبلاً ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410)  داشته اید و از آخرین ورود خود به استرالیا ویزای دیگری نداشته اید
•    همسر شما دارای ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410)  باشد یا قبلاً ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410)  داشته و از آخرین ورود خود به استرالیا ویزای دیگری نداشته است
•    سن شما 55 سال یا بیشتر باشد
•    هیچگونه فرد وابسته ای نداشته باشید (به استثناء همسر)
•    شرایط درآمدی لازم را داشته باشید
•    توانایی سرمایه گزاری بلند مدت در استرالیا را داشته باشید

شما می توانید زمان درخواست خود جهت این ویزا داخل یا خارج از استرالیا باشید و با داشتن این ویزا شما یا همسرتان می توانید:
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا بمانید
•    در استرالیا مشغول به کار شوید
•    در استرالیا مشغول به تحصیل شوید

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا