+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای برنامه های ویژه (زیرگروه 416)
این ویزا جهت ارتقای روابط بین المللی و تعامل فرهنگی اعطاء می شود و به افراد اجازه می دهد تجارب، دانش و مهارتهای اجتماعی و فرهنگی خود را در جامعه استرالیا از طریق برنامه های اجتماعی و فرهنگی به اشتراک بگذارند.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید جهت اخذ این ویزا اقدام کنید که توسط اسپانسر برنامه های ویژه اجتماعی و فرهنگی جهت شرکت در آن برنامه ها دعوت شوید. شما زمان درخواست جهت اخذ این ویزا می توانید داخل یا خارج از استرالیا باشید. بواسطه این ویزا شما می توانید به صورت موقت به استرالیا عزیمت کنید:
• و در برنامه های ویژه اجتماعی و فرهنگی شرکت کنید
• در صورتی که بخشی از برنامه تأیید شده شامل تحصیل یا کار باشد، در استرالیا مشغول تحصیل یا کار شوید
• اعضای خانواده واجد شرایط را همراه با خود به استرالیا بیاورید
شما می توانید افراد زیر را در درخواست خود جهت این ویزا به عنوان همراه خود معرفی کنید:
• همسر شما
• فرزندان همسر شما
• دیگر افراد وابسته به شما