تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

ویزای تحصیلی استرالیا

جهت اخذویزاهای تحصیلی استرالیامتقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در این بخش تشریح شده داشته باشند

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای کارآموزی و تحقیقات (زیرگروه 402)

بواسطه این ویزا شما می توانید:  
•    بمنظور ارتقاء مهارت های خود در شغلتان، حیطه تحصیلات دانشگاهی، یا حوزه تخصصی خود در کارآموزی سازمان یافته ای شرکت کنید (کارآموزی شغلی)
•    در دوره کارآموزی ارتقاء حرفه بعد از دریافت دعوتنامه در استرالیا شرکت کنید
•    بعد از دریافت دعوتنامه در پروژه تحقیقاتی استرالیا شرکت کنید

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که یکی از مشمول یکی از گزینه های زیر باشید:
•    کارآموز شغلی: جهت افرادی که به کارآموزی مبتنی بر محل کار نیاز دارند تا اینکه بتوانند مهارتهای خود را در شغل خود، زمینه تحصیلی دانشگاهی خود یا زمینه تخصصی خود را ظرف مدت 2 سال ارتقاء دهند.
•    فرد متخصص، مدیر یا مقام رسمی دولتی: جهت افراد متخصص، مدیران یا مقامات رسمی دولتی که قصد شرکت در دوره های ارتقاء حرفه در استرالیا را دارند. این برنامه باید توسط یک کارفرما خارج از استرالیا سازماندهی شده و معمولاً تا 18 ماه بطول می انجامد.
•    تحصیل کرده متخصص: جهت افرادی که در تخصص خاصی تحصیل کرده و جهت شرکت در پروژه تحقیقاتی بمدت 12 ماه در یک موسسه تحقیقاتی یا دانشگاه استرالیایی دعوت شده اند.

همچنین شما لازم است:
•    اسپانسر داشته باشید
•    قصد حقیقی شما اقامت موقت در استرالیا باشد
•    پشتوانه مالی کافی داشته باشید
•    حداقل 18 سال داشته باشید

با داشتن این ویزا شما می توانید:  
•    در استرالیا تا زمان اتمام دوره کارآموزی یا تحقیقات اقامت داشته باشید
•    مشغول دوره کارآموزی که در درخواست ویزای خود مطرح کرده اید شوید
•    به دفعات از تاریخ صدور ویزا تا تاریخ اعتبار آن از و به استرالیا سفر کنید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا