تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید

جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:

 

ویزای تأییده الکترونیکی مسافرت (زیرگروه 601)

بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک توریست یا جهت کسب و کار تا یک سال به دفعات زیاد به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید. در هر دیدار شما می توانید تا 3 ماه در استرالیا بمانید.

شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که خارج از استرالیا باشید و:

•    قصد سفر به استرالیا داشته باشید
•    دارای پاسپورت کشور خاصی باشید
•    جهت مقاصد تجاری به استرالیا سفر کنید

فعالیتهای تجاری که شما می توانید در سفر خود داشته باشید شامل موارد ذیل می باشد:

•    پرس و جو در مورد مسائل عمومی مربوط به کسب و کار یا اشتغال
•    تحقیق، مذاکره، امضاء یا بررسی مجدد قرارداد تجاری
•    فعالیتهای مربوط به ملاقات رسمی دولتها
•    شرکت در کنفرانسها، نمایشگاههای تجاری و سمینارها، در صورتی که از جانب ترتیب دهنده جهت حضورتان پولی پرداخت نشود

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا