+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای تأییده الکترونیکی مسافرت (زیرگروه 601)
بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک توریست یا جهت کسب و کار تا یک سال به دفعات زیاد به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید.
در هر دیدار شما می توانید تا 3 ماه در استرالیا بمانید.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که خارج از استرالیا باشید و:
• قصد سفر به استرالیا داشته باشید
• دارای پاسپورت کشور خاصی باشید
• جهت مقاصد تجاری به استرالیا سفر کنید
فعالیتهای تجاری که شما می توانید در سفر خود داشته باشید شامل موارد ذیل می باشد:
• پرس و جو در مورد مسائل عمومی مربوط به کسب و کار یا اشتغال
• تحقیق، مذاکره، امضاء یا بررسی مجدد قرارداد تجاری
• فعالیتهای مربوط به ملاقات رسمی دولتها
• شرکت در کنفرانسها، نمایشگاههای تجاری و سمینارها، در صورتی که از جانب ترتیب دهنده جهت حضورتان پولی پرداخت نشود