+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

ویزای استرالیا از طریق حمایت کارفرما

ویزای اقامت استرالیااز طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی شرایط خاصی را که در زیر تشریح شده داشته باشند:
ویزای کار موقت (اقامت بلند مدت) (زیرگروه 401)
بواسطه این ویزا شما می توانید بصورت موقت به استرالیا آمده تا:
• تحت یک توافق تبادل نیروی کار در سمت تخصصی خود کار کنید
• در رقابتهای ورزشی سطح بالا شرکت کنید
• مشغول کار تمام وقت مذهبی شوید
• مشغول کار خانگی تمام وقت برای مدیران اجرایی ارشد خارجی شوید
شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
• توسط اسپانسر تأیید شده ای مورد حمایت (اسپانسری) قرار بگیرید
• جهت انجام کار معینی مورد حمایت (اسپانسری) قرار بگیرید
• دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید
• بتوانید نشان دهید پشتوانه مالی کافی دارید
این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع ذیل می باشد:
• از طریق تبادل نفرات: بمنظور ایجاد موقعیت جهت آشنایی با فرهنگ های دیگر، ارتقاء سطح روابط بین المللی، توسعه سطح دانش و تجربه نفرات متخصص
• ورزشی: جهت ارتقاء سطح کیفی ورزش در استرالیا از طریق شرکت در رقابتهای سطح یک با افراد مقیم استرالیا (این نوع مشمول شرکت کننده ها یا تیم کمکی، مربیان، و داوران میشود)
• مذهبی: جهت انجام خدمات مذهبی یک موسسه مذهبی در استرالیا
• کارگر خانگی: جهت انجام امور مربوط به خانه مدیران اجرایی خارجی
بواسطه این ویزا شما می توانید:
• در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید (حداقل 2 سال اقامت)
• اعضاء خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید
• تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.