تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما
مهاجرت به استرالیا ویزای استرالیا اقامت استرالیا
  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اخبار مهاجرت

تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی
انجمن مهندسین استرالیا از تاریخ 22 دسامبر 2018تا تاریخ 6 ژانویه 2019به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی تعطیل خواهد بود.

تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی
انجمن کامپیوتر استرالیا از تاریخ 22 دسامبر 2018 تا تاریخ 7 ژانویه 2019 میلادی در تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی بسر خواهد برد.

اعلام تعطیلات سال جدید میلادی
انجمن وتاسس استرالیا از روز جمعه 21 دسامبر 2018 تا روز چهارشنبه 2 ژانویه 2019 در تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی به سر خواهد برد. با در نظر گرفتن تعطیلات ذکر شده در بالا، زمان بندی ثبت پرونده ها در انجمن وتاسس به شرح ذیل خواهد بود:

دعوت نامه11 سپتامبر2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 سپتامبر 2018میلادی.

تغییرات در روزهای کاری شرکت رانیکا ملل پارسه – دفتر تهران
بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته و به جهت تعامل هر چه بیشتر دفاتر ایران و استرالیا در راستای همپوشانی روزهای کاری بیشتر، از ابتدای مهر ماه سال 1397 روزهای کاری شرکت به شرح ذیل خواهد بود:
 
 

دعوت نامه11 آگوست2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 آگوست2018میلادی.

دعوت نامه11 جولای 2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 جولای2018میلادی.

دعوت نامه 20 جون2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 20 جون2018میلادی.

افزایش هزینه رسیدگی به درخواست ها در اداره مهاجرت دولت استرالیا (DHA)
از ابتدای جولای سال 2018 میلادی و همزمان با شروع سال مالی 2018 -2019 استرالیا، هزینهدولتی رسیدگی به پرونده های متقاضیان و به تفکیک نوع ویزای درخواستی (که متقاضیان بیشتری دارند) به شرح جدول ذیل خواهد بود.

افزایش حداقل امتیاز ویزاهای مهارتی
از ابتدای جولای سال 2018 میلادی، حداقل امتیاز مورد نیاز جهت اقدام برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 ، 190 و 489 از 60 امتیاز به 65 امتیاز افزایش یافت.

12345678910...

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا