تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما
مهاجرت به استرالیا ویزای استرالیا اقامت استرالیا
  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اخبار مهاجرت

دعوت نامه11 سپتامبر2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 سپتامبر 2018میلادی.

تغییرات در روزهای کاری شرکت رانیکا ملل پارسه – دفتر تهران
بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته و به جهت تعامل هر چه بیشتر دفاتر ایران و استرالیا در راستای همپوشانی روزهای کاری بیشتر، از ابتدای مهر ماه سال 1397 روزهای کاری شرکت به شرح ذیل خواهد بود:
 
 

دعوت نامه11 آگوست2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 آگوست2018میلادی.

دعوت نامه11 جولای 2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 جولای2018میلادی.

دعوت نامه 20 جون2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 20 جون2018میلادی.

افزایش هزینه رسیدگی به درخواست ها در اداره مهاجرت دولت استرالیا (DHA)
از ابتدای جولای سال 2018 میلادی و همزمان با شروع سال مالی 2018 -2019 استرالیا، هزینهدولتی رسیدگی به پرونده های متقاضیان و به تفکیک نوع ویزای درخواستی (که متقاضیان بیشتری دارند) به شرح جدول ذیل خواهد بود.

افزایش حداقل امتیاز ویزاهای مهارتی
از ابتدای جولای سال 2018 میلادی، حداقل امتیاز مورد نیاز جهت اقدام برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 ، 190 و 489 از 60 امتیاز به 65 امتیاز افزایش یافت.

دعوت نامه6 جون2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 6 جون2018میلادی.

با این هفت روش در خارج از کشور معلم شوید
تدریس در دانشگاه های خارج از کشور بهترین روش و سکو برای مهاجرت آسان و سریع است که در این مقاله هفت روش برای تدریس در دانشگاه های خارج بیان شده است.

هشت فعالیتی که دانشجویان در استرالیا باید انجام دهند
دولت استرالیا در کنار تحصیل برای دانشجویان برای آن ها برنامه های ویژه تفریحی در نظر گرفته است تا بتواند یک زندگی عالی دانشجویی را مهیا کند.

12345678910...

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا