تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اخبار مهاجرت

سازمان مهندسین استرالیا
اطلاعیه جدید سازمان مهندسین استرالیا 25ژانویه 2017اعلام شده است که به دلیل افزایش غیر قابل پیش بینی متقاضیان در تعطیلات سال نو میلادی، زمان بررسی مدارک از طریقFast Trackبه 26 روز افزایش یافته است.

الزام ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای شخص اسپانسر کننده

انجمن کامپیوتر استرالیا

انجمن مهندسین استرالیا
به دلیل همزمانی با تعطیلات پایان سال میلادی، پرونده متقاضیانی که دربازه زمانی پنجم دسامبر 2016 تا سی و یکم ژانویه 2017 از سیستم Fast Track استفاده خواهند نمود

انجمن مهندسین استرالیا زمان ارزشیابی مدارک را تغییر داد

ویزای زیر گروه 489 اسپانسر خویشاوندی:
صدور دعوتنامه جهت ثبت پرونده در اداره مهاجرت دولت استرالیا هر ماه دو بار انجام میگردد که برای ماه جولای سال 2016 میلادی به شرح ذیل میباشد که این تعداد بیانگر افزایش تعداد از 10 دعوت نامه در ماه به میزان 200 دعوت نامه در ماه می باشد.

برنامه موسوم به The simplified student visa framework (SSVF) از ابتدای جولای سال 2016 میلادی
از ابتدای جولای سال 2016 میلادی برنامه موسوم به SSVF جایگزین برنامه قبلی ویزاهای تحصیلی استرالیا گردیده است. عمده این تغییرات به شرح ذیل می باشد:

لیست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا برای سال مالی 2017 - 2016
از ابتدای جولای سال 2016 میلادی لیست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا ملاک عمل دولت استرالیا جهت تعیین نوع ویزا می باشد. بر این اساس دیگر مشاغل ذیل امکان اقدام برای ویزای 189 و 489 خویشاوندی را ندارند:

مدت زمان ارزشیابی در انجمن مهندسین استرالیا تغییر یافت
مدت زمان ارزشیابی در انجمن مهندسین استرالیا تغییر یافت

تغییرات ویزاهای دانشجویی استرالیا
می 2016
تغییرات ویزاهای دانشجویی استرالیا

12345

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا