+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اخبار استرالیا

شما اینجا هستید

آوریل 2014

  آوریل 2014: اخبار مربوط به سیستم گزینش مشاغل 
 

 آوریل 2014: اخبار مربوط به سیستم گزینش مشاغل 
در اواخر سال 2013، اداره مهاجرت استرالیا نسبت به سقف تعداد ویزاهای در نظر گرفته شده مشاغل و ارزیابی عملکرد این رویکرد تا آن تاریخ و اعمال تغییراتی که مطمئن شوند بواسطه آن، این رویکرد عملکردی مطابق آنچه در نظر داشته اند را خواهد داشت، بررسی هایی بعمل آورد.

بر اساس بازخورد دریافت شده به عنوان بخشی از این ارزیابی، تغییرات زیر از 1 مارس 2014 اعمال شد:

•    بعد از این ویزاهای ایالتی مشمول محدودیت های سقف تعداد ویزای مشاغل نمی شود
•    حداقل سقف تعداد ویزا برای هر گروه شغلی 1000 دعوت نامه خواهد بود.


ازآنجاکه همچنان تعداد متقاضیان بسیار زیادی در شش شغل زیر انتظار می رود، پیگیری اعمال ترتیبات فراخوری جهت این گروه های شغلی ادامه خواهد داد :

•    مهندسین شیمی و مواد
•    مهندسین الکترونیک
•    مشاغل مهندسی دیگر
•    تحلیلگران سیستم و تحلیلگران کسب و کار  ICT
•    برنامه نویسان نرم افزار و برنامه های کاربردی
•    مشاغل مرتبط با مهندسی مخابرات

همچنان جزئیات مربوط به اتمام پذیرش درخواست ویزا جهت این مشاغل در گزارش های دوره ای مربوط به صدور دعوت نامه ارائه خواهد شد.