+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت NSW

بر اساس اعلام رسمی ایالت NSW (به مرکزیت سیدنی)، از تاریخ 18 دسامبر 2018 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

بر اساس اعلام رسمی ایالت NSW (به مرکزیت سیدنی)، از تاریخ 18 دسامبر 2018 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:
 
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Investor stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Entrepreneur stream
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) – Significant Business History stream
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132 – Venture Capital Entrepreneur stream
لازم به ذکر است که ایالت NSW همچنان برای پذیرش اسپانسرشیپ ویزاهای ذیل باز خواهد بود:
 
 
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation Extension stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor Extension stream
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Business Innovation stream
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Investor stream
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Significant Investor
State / Territory Sponsored Business Owner visa (subclass 892)
State / Territory Sponsored Investor visa (subclass 893)
 
پی نوشت گروه ملل پارسه:
لازم به توضیح است که این توقف موقت مختص ایالت NSW بوده و همچنان ایالتهای دیگر استرالیا متقاضیان ویزاهای 188 و 132 را جهت اقدام برای این ویزاها در اداره مهاجرت دولت استرالیا اسپانسر خواهند نمود.