+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری شهرک غرب، طبقه 4، واحد 21 غربی
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت WA

بر اساس اعلام رسمی ایالت Western Australia (به مرکزیت پرت)، تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

بر اساس اعلام رسمی ایالت Western Australia (به مرکزیت پرت)، تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:
 
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Investor stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Entrepreneur stream
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) – Significant Business History stream
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132 – Venture Capital Entrepreneur stream
 
 
ایالت استرالیای غربی اعلام نموده که متقاضیان برای سرمایه گذاری و راه اندازی بیزنس در این ایالت برای ارسال مجدد مدارک جهت بررسی از طریق سایت رسمی ایالت استرالیای غربی مطلع خواهند گردید.
 
 
پی نوشت گروه ملل پارسه:
لازم به توضیح است که این توقف پذیرش پرونده ها برای ایالتهای NSW، VIC، QLD و WA به صورت موقتی بوده و در این مدت همچنان ایالتهای ACT، NT، Tasmania و SAبه پذیرش پرونده ها ادامه خواهند داد.