+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری شهرک غرب، طبقه 4، واحد 21 غربی
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

شروع مجدد پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت ویکتوریا

بر اساس اعلام رسمی ایالت ویکتوریا به مرکزیت ملبورن، از تاریخ 18 فوریه 2019 میلادی مجددا پذیرش پرونده های تجاری و سرمایه گذاری از سر گرفته خواهد شد. بر این اساس متقاضیان ویزاهای ذیل می توانند درخواست خود را برای اخذ اسپانسر شیپ ایالتی ویکتوریا ثبت نمایند:

بر اساس اعلام رسمی ایالت ویکتوریا به مرکزیت ملبورن، از تاریخ 18 فوریه 2019 میلادی مجددا پذیرش پرونده های تجاری و سرمایه گذاری از سر گرفته خواهد شد. بر این اساس متقاضیان ویزاهای ذیل می توانند درخواست خود را برای اخذ اسپانسر شیپ ایالتی ویکتوریا ثبت نمایند:
 
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Investor stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Entrepreneur stream
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) – Significant Business History stream
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) – Venture Capital Entrepreneur stream
 

لازم به ذکر است که ایالت ویکتوریا همچنان برای پذیرش اسپانسرشیپ ویزاهای ذیل باز خواهد بود:

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation Extension stream
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor Extension stream
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Business Innovation stream
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Investor stream
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Significant Investor
State / Territory Sponsored Business Owner visa (subclass 892)
State / Territory Sponsored Investor visa (subclass 893)