+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اخبار استرالیا

شما اینجا هستید

DAMA

توافقنامه های مناطق تخصیص داده شده جهت مهاجرت (DAMA)، توافقاتی رسمی مابین قلمرو همسود استرالیا و نماینده یک منطقه ی تخصیص داده شده است. نماینده منطقه تخصیص داده شده، می تواند یک ایالت/قلمرو حکومتی یا یک سازمان منطقه ای باشد.


توافقنامه های مناطق تخصیص داده شده جهت مهاجرت (DAMA)، توافقاتی رسمی مابین قلمرو همسود استرالیا و نماینده یک منطقه ی تخصیص داده شده است. نماینده منطقه تخصیص داده شده، می تواند یک ایالت/قلمرو حکومتی یا یک سازمان منطقه ای باشد.

براساس شرایط تعریف شده در DAMA، مناطق تخصیص داده شده در این توافق این امکان را دارند که از طریق فراهم کردن تنوع بیشتر در لیست مشاغل یا مذاکره در رابطه با امتیازات لازم جهت اخذ ویزا، در مقایسه با ویزاهای معمول مهارتی به دامنه وسیع تری از مهاجرین متخصص دسترسی داشته باشند.

 

درخواست های دریافت شده، طبق DAMA، به صورت موردی و با در نظر گرفتن شرایط منحصر به فرد هر متقاضی و نیاز بازار کار منطقه جغرافیایی، بررسی می شوند. در رابطه با شرایط مطرح شده در DAMA از جمله اعطای امتیازات، با قلمرو همسود مذاکره می شود. لازم به ذکر است که در توسعه و پیاده سازی توافقنامه های DAMA، ذینفعان به مشارکت گسترده تشویق می شوند، با این حال ایالت یا قلمرو حکومتی به طور رسمی الزامی به تایید DAMA ندارد. (جز در موردی که آن ایالت یا قلمرو، نماینده منطقه تخصیص داده شده باشد.)

 

لازمه دریافت تاییدیه نسبت به یک توافقنامه DAMA اعطای اولویت به استخدام شهروندان استرالیایی، و در نظر گرفتن سقفی برای تعداد نیروی کار مهاجری که سالانه استخدام می شود و پشتیبانی محلی از آنها میباشد. برای مدیریت و نظارت بر امور مرتبط با DAMA، باید تدابیر منسجمی وضع شوند. هنگامی که یک توافقنامه مورد بررسی قرار می گیرد، نماینده منطقه تخصیص داده شده، کارفرمایان محلی را ارزیابی می کند. کارفرمایان تایید شده، می توانند تحت شرایط تعریف شده در DAMAی مربوطه به توافقنامه های کاری افراد وارد شوند. توافقنامه های کاری به کارفرمایان اجازه می دهد که از طریق ویزای موقت جبران کمبود نیروی کار ماهر (subclass 482)  و ویزای دائم اسپانسری کارفرما (subclass 186) به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مهاجر دسترسی داشته باشند. 

 

پینوشت رانیکا ملل:

DAMA که توافق بین قلمرو همسود استرالیا و مناطق کم جمعیت می باشد، این امکان را به این مناطق می دهد که کمبود نیروی انسانی در منطقه را از طریق دسترسی به مهاجرین متخصص، جبران کنند. از 21 مارچ 2019 دولت استرالیا موافقت کرد که توافق DAMA را در مناطق زیر اجرا کنند.

  • Kalgoorlie-Boulder, Western Australia (Goldfields)
  • Regional South Australia
  • Adelaide City
  • Great South Coast, Victoria (which was announced late last year on 10 December 2018).
  • The Northern Territory DAMA has been operating successfully since 2015, and on 2 January 2019, a further five year agreement between the Northern Territory government and the
  • Commonwealth commenced.

 

DAMA در قلمرو شمالی از سال 2015 به صورت موفقیت آمیز اجرا شده و در تاریخ 2 ژانویه 2019 یک توافق پنج ساله جدید بین قلمرو همسود استرالیا و قلمرو شمالی آغاز گشت.