+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

از تاریخ 27 February 2016ارائه مجوز انتقال مبالغ 20000$ و بیشتر از ایران به استرالیا لغو گردید.

از تاریخ 27 February 2016 ارائه مجوز انتقال مبالغ 20000$ و بیشتر از ایران به استرالیا لغو گردید.

از تاریخ 27 February 2016 ارائه مجوز انتقال مبالغ 20000$ و بیشتر از ایران به استرالیا لغو گردید.
طبق آیین نامه سال 2014 برای تراکنش های 20000$ و بیشتراز کشور ایران به استرالیا، برای جلوگیری از پول شویی میبایست ، مجوز رسمی از اداره امور خارجه و تجارت استرالیااخذ می گردید. طبق آیین نامه اجرا شده از 27 February 2016 ، دولت استرالیا تحریم تراکنش با ایران را لغو نمود.
به این صورت، از این پس متقاضیان برای تراکنش های 20000$ و بیشتر خود نیازی به اخذ مجوز رسمی از اداره امور خارجه و تجارت نخواهند داشت و بدین وسیله اعلام میگردد که تمامی متقاضیانی که پرونده آنلاینجاری(OSAS)در رابطه با مورد ذکر شده نزد سازمان اداره امور خارجه و تجارت (DFAT) برای معافیت از آیین نامه محدودیت در تراکنش را دارند، بدون نیاز به اخذ نتیجه پرونده ثبت شده مجاز به انجام تراکنش می باشند.
لذا متقاضیانی که برای تراکنش اعلام شده خود اقدام می کنند، می بایست گزارش نهاد مربوطه (موسسه مالی) آنها با مقررات تغییر کرده مطابقت داشته باشد. برای سوالات خود میتوانید با کارشناسان ما خود تماس حاصل فرمایید.