+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

ژوئیه 2013 - تعرفه جدید ویزاهای مهاجرتی استرالیا

 پیرو آخرین اخبار اداره مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا (DIBP)، عوامل زیر می تواند در تعیین مقدار پرداخت اولیه هزینه های درخواست ویزا نقش داشته باشد

 پیرو آخرین اخبار اداره مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا (DIBP)، عوامل زیر می تواند در تعیین مقدار پرداخت اولیه هزینه های درخواست ویزا نقش داشته باشد:
• تعداد متقاضیان دیگری که در درخواست ویزا شما را همراهی می کنند و در زمان ثبت پرونده 18 سال و یا بیشتر داشته باشند؛
• تعداد متقاضیان دیگری که در درخواست ویزا شما را همراهی می کنند و در زمان ثبت پرونده زیر 18 سال داشته باشند؛
• زیر گروه ویزای مورد نظر شما؛
• نوع ویزای انتخابی شما (در صورتی که آن ویزا دارای انواع مختلفی باشد)؛
• اگر شما در حال حاضر ، و یا قبلا ویزا یا ویزای زیرگروهی داشته باشید؛
• آیا شما قصد ثبت تقاضای پرونده خود را به صورت اینترنتی دارید (البته در صورتی که برای ویزای شما این امکان وجود داشته باشد) و اینکه آیا ثبت تقاضای پرونده شما به صورت غیر اینترنتی مشمول هزینه ای می شود؛
• آیا در زمان گردآوری و ثبت پرونده خود در استرالیا باشید یا خارج از استرالیا؛
• آیا پرونده شما مشمول هزینه های بعدی درخواست ویزا می شود و چه تعداد از متقاضیان مشمول این هزینه می شوند.