+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

آخرین فرصت جهت ثبت درخواست شرکت در امتحان ناتی (NAATI) در سال 2017

بر اساس مکاتبات صورت گرفته توسط گروه ملل پارسه با انجمن NAATI، آخرین فرصت جهت ثبت درخواست شرکت در امتحان ناتی) بر اساس سیستم فعلی(برای متقاضیانی که از ایران اقدام خواهند

بر اساس مکاتبات صورت گرفته توسط گروه ملل پارسه با انجمن NAATI، آخرین فرصت جهت ثبت درخواست شرکت در امتحان ناتی) بر اساس سیستم فعلی(برای متقاضیانی که از ایران اقدام خواهند نمود پایان وقت اداری روز 31 جولای 2017 تعین گردیده است. همچنین بر پایه همین مکاتبات گروه ملل پارسه توانسته موافقت این انجمن را جهت ثبت اولیه درخواست هر یک از متقاضیان به صورت ایمیل جلب نماید که این خود افزایش بازه حداقل سه روزه برای متقاضیان این مجموعه خواهد بود.