+98 21 885 909 37
info@ranika.org
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا به سمت شرق در بلوار دریا، پلاک 172، طبقه 4، واحد 4
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویای شما

اخبار استرالیا

شما اینجا هستید

ژانویه 2014

  ژانویه 2014: تغییرات فرآیند رسیدگی به ویزاهای خانواده برای متقاضیانی که توسط افرادی که از طریق دریا و غیرقانونی وارد استرالیا شده اند، مورد حمایت قرار گرفته اند (اسپانسر شده اند)
 

 ژانویه 2014: تغییرات فرآیند رسیدگی به ویزاهای خانواده برای متقاضیانی که توسط افرادی که از طریق دریا و غیرقانونی وارد استرالیا شده اند، مورد حمایت قرار گرفته اند (اسپانسر شده اند)

به درخواست ویزاهای خانواده برای متقاضیانی که توسط افرادی که دارای ویزای اقامت دائم بوده و از طریق دریا و غیرقانونی وارد استرالیا شده اند، مورد حمایت قرار گرفته اند (اسپانسر شده اند) در حال حاظر کمترین اولویت رسیدگی داده می شود. این به این معناست که درخواست آنها تا چندین سال رسیدگی نخواهد شد و زمان رسیدگی به تقاضای آنها بعد از رسیدگی به تمام درخواست های ویزاهای خانواده دیگر خواهد بود.

در 19 دسامبر 2013 وزیرمهاجرت وحفاظت ازمرزها تغییر اولویت رسیدگی ویزاهای خانواده دربرنامه مهاجرت را اعلام کرد.

کم ترین اولویت رسیدگی به متقاضیانی که توسط شهروندان استرالیایی حمایت شده اند اعمال نمی شود بلکه رسیدگی به درخواست این متقاضیان به صورت عادی انجام خواهد شد .

اگر شما تصمیم به اقدام گرفتید ولی بعد نظرتان تغییر کرد هزینه های تقاضای ویزا برگردانده نخواهد شد. این امر در صورتی که حتی شما درحال حاظر آزمایش DNA و سلامتی و چک های امنیتی را انجام داده باشید صادق است.