آشنایی با امتیاز بندی ویزاهای تجاری کشور استرالیا

آشنایی با امتیاز بندی ویزاهای تجاری کشور استرالیا

برای پرونده های تجاری، اداره مهاجرت استرالیا بر اساس فاکتورهای مختلف پرونده متقاضی، امتیازاتی را برای هر فاکتور در نظر می‌گیرد. با رسیدن متقاضی به امتیاز ۶۵ پرونده قابل اقدام خواهد بود. این فاکتورها عبارتند از: سن شخص متقاضی ، سطح زبان انگلیسی بر اساس مدرک زبان، میزان تحصیلات و مدارک مرتبط، دارایی های مالی، گردش مالی کسب و کار، سوابق تجاری، مدارک مرتبط با نوآوری در کسب و کار و صادرات و علائم تجاری ثبت شده و غیره.

به عنوان مثال اگر سن شخص متقاضی بین ۱۸ تا ۲۴ سال باشد به وی ۲۰ امتیاز و اگر بین ۲۵ تا ۳۲ سال باشد ۳۰ امتیاز و اگر ۳۳ تا ۳۹ سال باشد ۲۵ امتیاز و اگر ۴۰ تا ۴۴ سال باشد ۲۰ امتیاز و اگر ۴۵ تا ۵۵ سال باشد ۱۵ امتیاز تعلق خواهد گرفت.

همچنین در خصوص مدرک زبان، در صورتی که شخص متقاضی مدرک معادل آیلتس ۵ در هر مهارت داشته باشد، ۵ امتیاز و در صورتی که مدرک معادل آیلتس ۷ در هر مهارت داشته باشد ۱۰ امتیاز خواهد داشت. لازم به ذکر است که ارائه مدرک زبان معادل آیلتس ۴.۵ الزامی می باشد و در صورتی که امکان ارائه مدرک وجود نداشته باشد، متقاض می بایست هزینه کلاس های زبان در استرالیا را پرداخت نماید. در خصوص مدارک تحصیلی، در صورتی که مدرک تحصیلی متقاضی معادل مدرک کارشناسی استرالیا ارزیابی نگردد، ۵ امتیاز و در صورتی که مدرک تحصیلی متقاضی معادل و یا بالاتر از مدرک کارشناسی استرالیا ارزیابی گردد ۱۰ امتیاز به پرونده وی تعلق میگیرد.

در خصوص امتیازات دارایی های مالی، در صورتی که دارایی های شخص متقاضی و یا همراه او به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار استرالیا برسد ۵ امتیاز و در صورتی که جمع دارایی ها به ۱۷۵۰۰۰۰ دلار استرالیا برسد ۱۵ امتیاز و در صورتی که جمع دارایی ها به دو میلیون و ۲۵۰ هزار دلار برسد ۲۵ امتیاز و در صورتی که جمع دارایی ها به دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار استرالیا برسد، ۳۵ امتیاز به پرونده متقاضی تعلق خواهد گرفت. همچنین در خصوص گردش مالی کسب و کار، در صورتی که این گردش مالی به ۷۵۰ هزار دلار استرالیا برسد ۵ امتیاز خواهد داشت و بر اساس جدول امتیازات، هر چقدر که این گردش مالی بالاتر رود مقدار امتیاز بیشتری به شخص متقاضی تعلق خواهد گرفت.

سوابق تجاری و مدارک نوآوری در کسب و کار از جمله پتنت ها یا طرح های ثبت شده و همچنین علائم تجاری ثبت شده و توافق نامه های مشارکت رسمی و صادرات نیز جز فاکتورهای دیگری میباشند که به پرونده متقاضی امتیاز می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات این امتیازات و مدارک مورد نیاز با کارشناسان ما در تماس باشید.

×