موسسه‌ی کاریابی بین‌المللی سامانده

ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

اخذ ویزای اقامت دائم یا موقت استرالیا از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار ...

ویزای مهارت شغلی و تخصصی

اخذ ویزای اقامت دائم یا موقت استرالیا از طریق مهارت شغلی یا تخصص شخص ...

ویزای اسپانسری کارفرما

اخذ ویزای دائم یا موقت استرالیا از طریق اسپانسری یک کارفرما ...

ویزای تحصیلی

اخذ ویزای اقامت موقت استرالیا از طریق تحصیل در یک دانشگاه یا موسسه‌ی آموزشی ...

ویزا برای والدین

اخذ ویزای اقامت دائم یا موقت استرالیا برای والیدن از طریق اسپانسری فرزندان ...

ویزا برای فرزندان

اخذ ویزای اقامت دائم استرالیا برای فرزندان از طریق اسپانسری والدین ...

ویزا برای همسر

اخذ ویزای اقامت دائم یا موقت استرالیا از طریق اسپانسری همسر ...

ویزای توریستی

اخذ ویزای کوتاه مدت برای بازدید از استرالیا یا ملاقات خویشاوندان مقیم این کشور ...

فرم مشاوره

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند    captcha

    Your Dream, Our Business...

    با آخرین اخبار رانیکا همراه باشید

    نمایش همه خبرها