اخبار

1403/02/30

بر اساس برنامه بودجه سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ ظرفیت تخصیص داده شده برای ویزاهای تجاری از تعداد ۱۹۰۰ در سال مالی فعلی به تعداد ۱۰۰۰ در سال مالی پیش روکاهش پیدا نمود. به عنوان بخشی از استراتژی مهاجرت، از جولای سال ۲۰۲۴ دیگر درخواست جدید ی برای ویزای تجاری زیر گروه ۱۸۸ پذیرفته نخواهد شد و […]

1403/02/30

مطابق با برنامه مهاجرتی استرالیا تعداد ۱۸۵۰۰۰ ویزا برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است که ظرفیت های تخصیص داده شده در این برنامه به شرح ذیل می باشد. تعداد ۱۳۲۲۰۰ ویزا ازبرنامه فوق مربوط به ویزاهای مهارتی می شود که شامل ویزای اسپانسری کارفرما، ویزای مهارتی ۱۸۹، ویزای مناطق کم جمعیت، ویزای […]

1403/01/8

لایحه ای در پارلمان و سنای استرالیا در حال بررسی می باشد که به وزیر مهاجرت اختیار خواهد داد که بر اساس مصالح استرالیا، دریافت درخواست ویزا از برخی کشورها را تحت الشعاع قرارداده و محدود و یا ممنوع کند. هدف این قانون نیز مقابله با کشورهایی هستند که با دولت استرالیا درخصوص قبول برای […]

×