انجمن ارزیابی مترجمان

انجمن ارزیابی مترجمان


این انجمن مختص ارزیابی مترجمان و مترجمان هم‌زمان است. برای ارزشیابی در این انجمن مدرک زبان انگلیسی در آزمون آیلتس با نمره‌ی مشخص‌شده ضروری است (این نمره در مقاطع مختلف ممکن است تغییر کند).

ارزشیابی این انجمن به مدت ۳ سال اعتبار دارد.

این انجمن همچنین مدرکی به نام Credentialed Community Language (CCL) صادر می‌کند که در صورت دریافت آن از سوی مترجمان و مدیران دارالترجمه‌ها، ترجمه‌های صورت گرفته از فارسی به انگلیسی توسط آن‌ها (حتی بدون تایید و مهر دادگستری) مورد قبول استرالیا خواهد بود.
 

×