اجازه بازگشت دانشجویان بین المللی به دانشگاه های “استرالیای جنوبی” از ماه دسامبر

اجازه بازگشت دانشجویان بین المللی به دانشگاه های “استرالیای جنوبی” از ماه دسامبر

با اعلام دولت استرالیای جنوبی: مقامات این ایالت در حال بررسی و تدوین یک جدول زمانی برای ورود دانشجویان بین المللی از هفته اول ماه دسامبر ۲۰۲۱ هستند تا دانشجویان خارج از کشور با ورود به ایالت استرالیای جنوبی، قرنطینه دوهفته ایی خود را در محل های پیش بینی شده سپری کنند.
گفته شده دولت ایالت استرالیای جنوبی، هزینه قرنطینه دانشجویان بین المللی را بر عهده خواهد گرفت.

×