از ویزای استرالیا چه می دانید؟

از ویزای استرالیا چه می دانید؟

به طور کلی ویزای استرالیا به دو نوع؛ ویزای دائم و ویزای موقت تقسیم می شود. دولت استرالیا قبل از اینکه به شما ویزا اعطا کند؛ می خواهد بداند شما چه کسی هستید؟ اهل کجا هستید؟ و چه مدت قصد ماندن در استرالیا را دارید؟ پس قبل از هرچیز باید بدانید ویزا؛ سندی است که توسط یک کشور به منزله مجوز ورود یک شخص خارجی به مرزهای یک کشور صادر می شود.

شما برای تحصیل، کار یا گردشگری در کشور استرالیا به ویزا نیاز دارید. همچنین هر ویزا دارای مدت زمان، هزینه و مشخصات خاصی می باشد. ضمنا اطلاع از قوانین هر ویزا شما را در دریافت زودتر آن کمک خواهد کرد. شرایط دریافت ویزای کشور استرالیا به شخص متقاضی و هدف وی بستگی دارد، برخی به جهت کار؛ برخی به جهت تحصیل؛ برخی برای سفر و برخی دیگر برای زندگی دائم قصد رفتن به استرالیا را دارند. پس بعد از مشخص شدن هدف، می توانید به راحتی برای ویزای این کشور درخواست دهید.

مجموعه رانیکا ملل پاسارگاد در خدمت شماست تا با اطمینان خاطر و به دور از استرس؛ شما را در راستای اخذ ویزای مورد نظر خود همراهی نماید. هر اطلاعاتی که برای درخواست ویزا و سفر به استرالیا نیاز داشته باشید؛ توسط رانیکا ملل پاسارگاد خدمت شما ارائه خواهد شد.

×