اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع همراهان گرامی می رساند که با تعویض سوئیچ مخابرات منطقه، مجددا وضعیت خطوط تلفن موسسه به حالت عادی بازگشته و همانند قبل شماره تلفن ویژه ۸۸۵۹۰۹۳۷ پل تماس شما با موسسه خواهد بود.
با عرض پوزش به دلیل اشکالات به وجود آمده برای شما عزیزان، منتظر شنیدن صدای گرم شما خواهیم بود.

×