انجمن ارزیابی معماران

انجمن ارزیابی معماران


این انجمن فقط متقاضیان رشته‌ی معماری را ارزشیابی می‌کند. متقاضیان باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با سابقه‌ی ۵ سال تحصیل باشند. یعنی باید حداقل مدرک لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه‌های سطح‌بند‌ی‌شده در سکشن ۱ را داشته باشند. ارزشیابی در این انجمن به CPD نیاز دارد تا نشان‌ دهد متقاضیان این رشته چقدر به‌روز هستند و دانش استاندارد دارند. برای ارزشیابی در این انجمن به مدرک زبان انگلیسی در آزمون آیلتس با نمره‌ی ۶ (‌Overall) نیاز دارید.

 

ارزشیابی این انجمن به مدت ۳ سال اعتبار دارد.

 

×