انجمن ارزیابی متخصصان کامپیوتر

انجمن ارزیابی متخصصان کامپیوتر


ارزشیابی متقاضیانی که برای رشته‌های مرتبط با کامپیوتر اقدام می‌کنند برعهده‌ی این انجمن است.
این انجمن متقاضیان را بر این اساس گروه‌بندی می‌کند:
۱. مدرک دانشگاهی معادل دیپلم استرالیا
۲. مدرک دانشگاهی معادل لیسانس استرالیا
۳. متقاضیان با مدرک دانشگاهی غیر مرتبط و یا بدون مدرک بدون مدرک یا مدرک مرتبط (از طریق بررسی سوابق کار).
گروه آخر برای ارزشیابی در این انجمن به یک RPL نیاز دارند: یعنی چیزی شبیه یک Statement که در آن توضیح می‌دهند چطور و چرا به علوم کامپیوتر علاقمند شدند و از آن به چه نحوی و برای چه اهدافی استفاده می‌کنند.

ارزشیابی این انجمن به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

×