انجمن ارزیابی مدیران

انجمن ارزیابی مدیران


این انجمن مدیران ارشد (Senior Managers) را ارزشیابی می‌کند. متقاضیان برای ارزشیابی در این انجمن علاوه بر مدرک تحصیلی باید سابقه‌ی چند سال مدیریت در رشته‌‌ای خاص را داشته باشند. از مهم‌ترین مدارک این ارزشیابی چارت سازمانی معتبر شرکت یا کسب‌وکاری است که در آن موقعیت متقاضی و همچنین موقعیت مدیران هم‌تراز و بالاتر در آن مشخص باشد.

×