انجمن ارزیابی نقشه‌برداران

انجمن ارزیابی نقشه‌برداران


این انجمن صرفاً مختص ارزشیابی فارغ‌التحصیلان رشته‌ی نقشه‌برداری است و متقاضی برای ارزشیابی باید حتماً دارای مدرک تحصیلی معادل لیسانس استرالیا در رشته‌ی نقشه‌برداری باشد. برای ارزشیابی در این انجمن مدرک زبان انگلیسی ضروری است.

ارزشیابی این انجمن به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

×