انجمن ارزیابی متخصصان فنی و حرفه‌ای

انجمن ارزیابی متخصصان فنی و حرفه‌ای


این انجمن متقاضیان رشته‌های فنی و حرفه‌ای را ارزشیابی می‌کند. ارزشیابی این انجمن گاه در قالب آزمون‌هایی‌ست که به صورت آنلاین و گاهی به صورت عملی (مثلا از طریق نرم‌افزار اسکایپ) برگزار می‌شود. بعضی رشته‌ها از مبدأ بعضی کشورها قابل اقدام نیست.

ارزشیابی در این انجمن نیاز به مدرک زبان انگلیسی ندارد.

ارزشیابی این انجمن به مدت ۳ سال اعتبار دارد.

×