اولین سهمیه‌ی ویزاهای سرمایه‌گذاری و مهارتی دولت استرالیای جنوبی

اولین سهمیه‌ی ویزاهای سرمایه‌گذاری و مهارتی دولت استرالیای جنوبی

دولت استرالیای جنوبی اعلام نمود تعداد محدودی سهمیه‌ی اسپانسرشیپ از سهمیه‌ی سال مالی جاری برای ویزاهای مهارتی و تجاری دریافت کرده که تا انتهای ماه آگوست در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد. برای ویزای سرمایه‌گذاری اولویت با متقاضیان با صلاحیت بالاست و همچنین با مشاغلی که ایالت را در مبارزه با همه‌گیری کرونا یاری می‌کنند. همچنین متقاضیانی که در استرالیا زندگی می‌کنند در اولویت بالاتر هستند.
سهمیه‌ی کل با مشخص شدن بودجه‌ی سالانه‌ی دولت استرالیا به ایالت استرالیای جنوبی تخصیص پیدا خواهد کرد.

×