ایالت کوئینزلند استرالیا QLD، برنامه‌های بیزینسی خود را باز کرد.

ایالت کوئینزلند استرالیا QLD، برنامه‌های بیزینسی خود را باز کرد.

این ایالت برای رونق گرفتن اقتصاد منطقه، برنامه‌های مهاجرتی مربوط به کسب و کار خود را باز کرده است و بر این اساس متقاضیان برخی ویزاها در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. این ویزاها عبارتند از؛

 

 

۱۸۸ Innovation Stream

۱۸۸ Significant Investor Stream

۱۸۸ Entrepreneur Stream

۱۳۲ Significant Business History Stream

 

علاوه بر این از نظر سازمان مهاجرت تجارت و مهارت کوئینزلند BSMQ، کسب و کار‌هایی که کارآفرینی بالایی دارند یا در صنایعی فعالیت می‌کنند که به بهبود شرایط پس از کرونا کمک کرده و در مناطق محلی فعالیت می‌کنند، اولویت بیشتری قائل خواهد بود.

×