بازگشایی ایالت ویکتوریا برای متقاضیان ویزاهای مهارتی

بازگشایی ایالت ویکتوریا برای متقاضیان ویزاهای مهارتی

ایالت ویکتوریا برای متقاضیانی که در ویکتوریا و خارج از کشور زندگی می کنند باز شده است و به متقاضیان ویزاهای مهارتی، راهکاری برای اخذ اقامت دائم در این ایالت را ارائه می دهد.

مهارت‌هایی که متقاضیان موفق برای ایالت ویکتوریا به ارمغان می‌آورند، به نفع کارفرمایان و اقتصاد ویکتوریا می باشد.

این برنامه دو مسیر اخذ ویزا را به متقاضیان ارائه می دهد:

ویزای ۱۹۰ (Skilled Nominated Visa): که ویزای دائمی برای زندگی و کار در هر نقطه از ایالت ویکتوریا است.

ویزای ۴۹۱ (Skilled Work Regional VIsa): که برای زندگی و کار در مناطق ریجنال ویکتوریا است و مسیری را برای اخذ ویزای اقامت دائم ۱۹۱ (Permanent Residence -Skilled Regional- Visa) فراهم می کند.

مانند سال های گذشته، متقاضیان ابتدا می بایست یک ROI ثبت نمایند، سپس بر اساس رقابت موجود و شایستگی مهارتی، با توجه به درخواست ویزا انتخاب شوند.

×