بازگشایی ایالت کوئینزلند

بازگشایی ایالت کوئینزلند

ایالت کوئینزلند باز شده است و برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ Offshore نیز دعوت نامه صادر می کند. برای متقاضیان ویزای ۱۹۰ در صورتی که امتیاز ۸۰ یا بیشتر را دارند میتوانند اقدام نمایند و برای متقاضیان ویزای ۴۹۱ در صورتی که امتیاز بالای ۶۵ و یا بیشتر دارند می توانند اقدام نمایند. برای اینکه این افراد بتوانند برای این ایالت اقدام نمایند می بایست کدرشته آنها در لیست کدرشته‌های کوئینزلند موجود باشد و مدرک زبان Proficient یا بالاتر ارائه دهند و حداقل ۳ سال سابقه کار پس از تحصیل داشته باشند، اما در صورتی که در خصوص زبان و سوابق کاری در مورد کد رشته شان توضیحات یا موارد دیگری قید شده باشد می بایست بر همان اساس اقدام شود، به عنوان مثال ممکن است برای برخی از کد رشته ها اعلام شده باشد که نیاز به ۵ سال سابقه در ۸ سال اخیر میباشد که این مورد می بایست رعایت گردد. برای اقدام می بایست برای متقاضی یک EOI ثبت شود و سپس متقاضی در انتظار اخذ دعوتنامه خواهد بود. در صورت صدور دعوتنامه، لینک پرداخت اپلیکیشن فی ارسال می‌شود و ۱۴ روز نیز برای آپلود مدارک خواسته شده فرصت داده خواهد شد. لازم به ذکر است که زمان خاصی برای صدور دعوتنامه ها اعلام نشده و تا زمانی که ایالت ظرفیت داشته باشد باز خواهد بود و اطلاعات دیگری در خصوص زمان بسته شدن اعلام نشده است.

×