بررسی ویزا‌های منطقه‌ای از فوریه سال ۲۰۲۱ برای NSW آغاز خواهند شد.

بررسی ویزا‌های منطقه‌ای از فوریه سال ۲۰۲۱ برای NSW آغاز خواهند شد.

ایالت NSW از اول فوریه سال ۲۰۲۱ بررسی پرونده های متقاضیان ویزای ۴۹۱ ایالتی را  آغاز خواهد کرد. Region های این ایالت با توجه به نیازشان لیست مشاغل معینی را مشخص و اعلام خواهند نمود و پرونده متقاضیان را بررسی می‌کنند. با این حال، معیارهای کلی تمامی نواحی یکسان خواهد بود. این برنامه شامل لیست مناطق ذیل میباشد :

 • Central Coast
 • Central West
 • Far South Coast
 • Far West
 • Hunter
 • Illawarra
 • Mid North Coast
 • Northern Island
 • Northern Rivers
 • Orana
 • Riverina
 • Southern Inland (Including Murray)
 • Sydney
×