به روز‌رسانی برنامه مهاجرتی و تقسیمات استرالیای جنوبی

به روز‌رسانی برنامه مهاجرتی و تقسیمات استرالیای جنوبی

در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر شد، ایالت استرالیای جنوبی اعلام کرد که ظرفیت دعوتنامه ها و برنامه مهاجرت سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ را دریافت کرده و به‌زودی ارسال دعوت‌نامه‌ برای متقاضیان را آغاز می کند.

×