تغییر در الزامات تقاضا برای ایالت تاسمانیا

تغییر در الزامات تقاضا برای ایالت تاسمانیا

تغییر در الزامات تقاضا برای ایالت تاسمانیا

چه تغییراتی وجود داشته است ؟

برنامه مهاجرت نیروی ماهر به تاسمانی از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ با شرایط جدید و به روز شده برای نامزدهای زیرگروه ۴۹۱ و ۱۹۰ مجدداً باز می شود.

وب سایت Migration Tasmania در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ با جزئیات شرایط جدید و همچنین راهنمایی برای متقاضیان به روز می شود.

خلاصه تغییرات :

دسته ۱ – فارغ التحصیلان تاسمانی (برای دانشجویانی که تحصیل خود را پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ آغاز می کنند)

 • متقاضیان در زیرگروه ۱۹۰ باید دوره حداقل ۹۲ هفته ای را به صورت تمام وقت گذرانده باشند و به مدت دو سال در تاسمانی زندگی كرده باشند.
 • کلیه متقاضیان (زیرگروه ۱۹۰ و ۴۹۱) باید یک برنامه شغلی ارائه دهند که توضیح دهد چگونه تحصیلات آنها توانایی آنها را در یافتن کار در تاسمانی افزایش داده است (مگر اینکه قبلاً در یک رشته کار کرده باشند.)
 • گواهینامه III / IV باید مستقیماً مربوط به منطقه آموزش با اولویت بالا و صنعت و توسعه نیروی کار باشد.
 • کلیه متقاضیانی که در زمان تکمیل تحصیلات خود ویزای دانشجویی ندارند ، باید دوره ای را که مستقیماً مربوط به حوزه آموزش صنعت با اولویت بالا و توسعه نیروی کار است ، گذرانده باشند.
 • کلیه متقاضیان باید ظرف ۲-۳ سال از زمان معرفی ، چشم انداز منطقی برای اشتغال به شغل داشته باشند.

دسته ۲ – کار در تاسمانی

 • کلیه متقاضیان جدید باید حقوق و شرایطی را دریافت کنند که همان شرایطی است که توسط مقیم دائم استرالیا یا شهروند دریافت می شود.
 • نسخه بررسی شده و به روز شده لیست مشاغل مورد نیاز تاسمانی در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ (برای متقاضیان زیر کلاس ۱۹۰) منتشر می شود.
 • برای اشتغال که از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ شروع می شود ، حقوق نیز باید معادل نرخ حقوق در بازار کار محلی برای موقعیت های مشابه باشد.
 • استخدام شروع شده پس از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ در موقعیت های طبقه بندی شده در سطح مهارت ANZSCO 4 و یا ۵ واجد شرایط نامزدی نخواهد بود مگر اینکه :
 • استخدام حداقل ۶ ماه بیش از تاریخ درخواست ادامه دارد
 • متقاضی چشم انداز توسعه شغلی منطقی در صنعت دارد
 • اشتغال حداقل ۵۰ کیلومتر از مرکز جمعیتی بیش از ۵۰۰۰ نفر واقع شده است ، در موقعیتی که وجود دارد مشکل جدی استخدام نیروی کار است یا این امر با مراقبت از سالمندان و پشتیبانی فردی همراه است (واحد پشتیبانی ۴۲۳۳ پرستار و کارکنان مراقبت شخصی) (مدارک مربوط با حداقل گواهینامه III مورد نیاز است) یا این موقعیت شامل شرایط تخصصی یا تجربه ای است که در جامعه محلی در دسترس نیست و

شواهدی از تجربه قبلی اشتغال و یا صلاحیت های مرتبط ارائه شده است.

دسته ۳A –  متقاضی خارج از کشور (TSOL)

 • نسخه بررسی شده و به روز شده لیست اشغال مورد نیاز ایالت تاسمانی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ منتشر می شود.
 • برنامه ها فقط در جایی پذیرفته می شوند که برای اولین بار توسط Migration Tasmania از طریق SkillSelect برای درخواست دعوت شوند.

دسته ۳B – متقاضی خارج از کشور (Job Offer)

 • پرداخت و شرایط باید معادل نرخ حقوق بازار و همان شرایطی باشد که برای اقامت دائم استرالیا و شهروندان اعمال می شود.

دسته ۵ – صاحب مشاغل کوچک

متقاضیان باید با تکمیل ثبت سوابق ، مدیریت کارمندان و استخدام واحدهای کارمندان در مرکز آموزش آنلاین نماینده کار منصفانه ، درک درستی از مسئولیت ها و الزامات مربوط به رفتار منصفانه با کارکنان نشان دهند

 

مناطق آموزش اولویت صنعت و توسعه نیروی کار(دسته ۱ - فارغ التحصیل تاسمانی)
Industry AreaMinimum Qualification
Tourism and hospitalitySIT – Tourism, Travel and Hospitality Training Package.
Certificate III, plus
Current experience in industry in Tasmania (at least 6 months),
or Prior industry experience in Australia of at least 12 months in past 3 years
Building and construction (including civil construction, energy and infrastructure)Certificate IV Must be associated with roads, infrastructure, civil-drafting and designing, energy.
Advanced manufacturing and energy (including maritime and defence manufacturing)Certificate IV.
Information and communications technologyDegree or Post graduate degree.
Aged servicesCertificate III (includes Diploma Nursing and allied health qualifications).
Disability servicesCertificate III (includes allied health qualifications).
AgricultureAHC – Agriculture, Horticulture and Conservation and Land Management Training Package.
AquacultureSFI11 – Seafood Industry Training Package Certificate IV.
Transport and logisticsTLI Transport and Logistics Training Package.
AUR – Automotive Retail, Service and Repair Training Package.
Certificate IV plus current experience in industry in Tasmania (at least 6 months), or
Certificate IV plus prior industry experience in Australia of at least 12 months in past 3 years.
×